Category: การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

วช. จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” ยิ่งใหญ่ โชว์สิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ประชัน กว่า 1,000 ผลงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพ…

สช.ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนจัดงาน “ วันการศึกษาเอกชน ปี 2566 ” หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ …

เกษตรฯ จับมือ อว. คิกออฟ “โครงการ Agri-Map” ต่อยอดการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเกษตร หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายประยูร อินสกุล ปล…

ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม ร่วมกับ FWD ประกันชีวิต ประกาศผู้ชนะโครงการประกวด ไวรัลวิดีโอ (Viral VDO) ระดับมหาวิทยาลัย University Viral VDO IDEA Competition 2022 กับโจทย์ “Celebrate living: ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่…ในแบบที่เป็นตัวเอง” พร้อมมอบรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ณ โรงภาพยนตร์ Enigma The Shadow Screen ชั้น 6 สยามพารากอน

นายสง่า ฉัตรชัยรุ่งเ…

“อาชีวศึกษาเมืองหลวง ขานรับนโยบายใหม่ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเน้นพื้นที่เป็นฐาน เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข”

“อาชีวศึกษาเมื…

“เทคนิคมีนบุรี MOU สถานประกอบ การ 39 แห่ง ยกระดับการอาชีวศึกษา ทวิภาคีสมรรถนะสูง”

“เทคนิคมีนบุรี…

สช.จัดอบรม Coding พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch มุ่งส่งเสริมความรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 256…

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom “ROI-SROI สำหรับการประเมินงานบริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย์”

ผศ.ดร.ธนาสิทธิ์ เพิ่…

ป.ย.ป. ชูแผนผังยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนความปรองดอง อยู่ร่วมกันได้ แม้มีความเห็นต่าง ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน โดยประชาชนมีบทบาทนำ

ป.ย.ป. ชูแผนผังยุทธศ…

ข่าวเด่น