หมวดหมู่: Uncategorized

วช.หนุนทีมวิจัย มธ.พัฒนาภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ DSmart Farming เน้นสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้งาน พร้อมแชร์ฐานข้อมูลองค์ความรู้ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ ทีมวิจัยเผยนวัตกรรมนี้ ช่วยลดการใช้น้ำในการปลูกพืชได้กว่า 40 % 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง …

63 ปี วช. จัดเวทีเสวนา ถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สู่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่ง…

การประชุม “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00-17.00น. ภายใต้ “โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง” สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จากเหตุการณ์ภัยพิบัต…

ศธ.จับมือ ธ.ออมสิน Kick off มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “ปิดเทอม เรื่องหนี้ มีทางออก” จ.กำแพงเพชร เปิดเวทีเจรจาแก้หนี้ครูร่วมกัน

วันนี้ (16 กันยายน 2…

“ประวิต”ลุยปรับระบบการบริหารงานบุคคลด่วนหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560

เกณฑ์ PA ที่ได้รับผล…

ข่าวเด่น