Category: ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ – กรมควบคุมมลพิษ – TIPMSE ประกาศเครือข่ายความร่วมมือโครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยังยืน” การันตีความสำเร็จด้วยเข็มเชิดชูเกียรติ นำหลัก EPR บริหารจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสอดรับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

กระทรวงทรัพย์ฯ ̵…

สช.จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) มุ่งส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้สังคมต่อโรงเรียนเอกชน

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เ…

นับถอยหลังทุกชั่วโมง คนไทยตายด้วยโรคหัวใจมากถึง 2 คน แพทย์ชวน “อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยเดิมพันชีวิตเพียงลำพัง”

จากการรายงานสถิติของ…

วช.หนุนทีมวิจัยม.วลัยลักษณ์ พัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นน้ำยาอัดไม้แปรรูปอุตสาหกรรม ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางพารา ลดต้นทุนการใช้สารเคมีได้กว่า 1.4 ล้านบาทต่อปี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง …

ผู้บริหารโรงแรมซัมมิท พาวินเลียน ต้อนรับ คณะ Mrs. Tourism 2022 พร้อมชูแนวคิด A Mother Who Cares The World

นางสาวอุดมรัตน์ สุขป…

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

วันที่ 28 กันยายน 25…

องค์การตลาดดันผู้ประกอบการไทย บุกตลาดออสเตรเลีย ในกิจกรรม ‘ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก’ (AORTOR GLOBAL MARKETING)

องค์การตลาด กระทรวงม…

ศธ. ยกเลิกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

วันที่ 27 กันยายน 25…

ข่าวเด่น