Category: เกษตร

“อลงกรณ์” ติง “อนุทิน” อย่าหลงประเด็นมองผิดเป็นเรื่องการเมือง แนะเร่งปรับปรุงกฎหมายกัญชาปิดช่องโหว่หวั่นเยาวชนเสพสูบเสรี

นายอลงกรณ์ พลบุ…

“อลงกรณ์”นำทีมขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการชลประทานเชิงรุก นำร่องเพขรบุรีโมเดลเป็นจังหวัดแรกรวมพลังทีมชลประทานผนึกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านระดมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมืออุทกภัยเพชรบุรีล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนทุกพื้นที่

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที…

“อลงกรณ์”ประกาศยกระดับโคราชเป็นฮับอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกลุ่ม”นครชัยบุรินทร์”พร้อมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนทุกตำบล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที…

รมช.ประภัตร นำคณะกรรมาธิการราคาผลิตผลเกษตรกรรมลงพื้นที่ลงพื้นที่ จังหวัด สุพรรณ ดูงานบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมแบบครบวงจร

นายประภัตร โพธสุธน ร…

ผู้เลี้ยงหมูทั่วไทย “ลุกฮือ” ทวงถามรัฐ ปราบหมูเถื่อนให้สิ้นซากใช้เวลาอีกนานไหม?

เกษตรกรเลี้ยงหมูของไ…

เกษตรฯ จับมือมหาดไทย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ ออกสตาร์ท “เพชรบุรี” เป็นจังหวัดแรก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน …

“อลงกรณ์” นำทีมประมงจังหวัด ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเลอำเภอบ้านแหลม เร่งแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที…

เฉลิมชัย’ ลุยอุบลฯเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี เกษตรอินทรีย์ อ.ม่วงสามสิบจ.อุบลราชธานี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน …

“อลงกรณ์” ขับเคลื่อนรวมพลคนประมงพื้นบ้านจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 50 จังหวัด พร้อมเปิดตัวหมู่บ้านประมงท่องเที่ยวเร่งพัฒนาอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกมาตรฐานประมงพื้นบ้านยั่งยืนสร้างแบรนด์ขยายตลาด

วันที่ 18 กันยายน 25…

“อลงกรณ์” ร่วมกับกรมกรมชลประทาน”เร่งช่วยกรุงเทพมหานครระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 220 เครื่องสูบน้ำลงแม่น้ำ”เจ้าพระยา-บางปะกง-นครนายก”ลงอ่าวไทย ช่วยแก้น้ำท่วมขัง

วันที่ 17 กันยายน 25…

“อลงกรณ์” ลุยขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ชูนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล และการพัฒนาภาคเกษตรในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชุมชน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที…

ข่าวเด่น