Category: ราชการ-กรม-กระทรวง-สมาคม

กระทรวงทรัพย์ฯ – กรมควบคุมมลพิษ – TIPMSE ประกาศเครือข่ายความร่วมมือโครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยังยืน” การันตีความสำเร็จด้วยเข็มเชิดชูเกียรติ นำหลัก EPR บริหารจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสอดรับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

กระทรวงทรัพย์ฯ ̵…

สช.จัดอบรมโครงการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) มุ่งส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้สังคมต่อโรงเรียนเอกชน

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เ…

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

วันที่ 28 กันยายน 25…

ศธ. ยกเลิกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

วันที่ 27 กันยายน 25…

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว Ve-Chick (วีชิค) ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช จากแล็บ สู่เชิงพาณิชย์ ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

คนไม่กินเนื้อสัตว์ เ…

วช.หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนทีมจุฬาฯ สร้างฐานข้อมูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม

  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่…

“อลงกรณ์”นำทีมขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการชลประทานเชิงรุก นำร่องเพขรบุรีโมเดลเป็นจังหวัดแรกรวมพลังทีมชลประทานผนึกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านระดมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมืออุทกภัยเพชรบุรีล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนทุกพื้นที่

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที…

“อลงกรณ์”ประกาศยกระดับโคราชเป็นฮับอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกลุ่ม”นครชัยบุรินทร์”พร้อมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนทุกตำบล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที…

หนองคาย” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เทศกาลออกพรรษา และชมความมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคโลก”

จ.หนองคาย – ปรากฏการ…

“ตรีนุช” สั่งสอบ ผอ.รร.รุ่นน้องบุกหอข่มขืนรุ่นพี่ กำชับทุกสังกัดเข้มกฎโรงเรียนประจำพักนอน

จากกรณีที่ผู้ปกครองน…

การประชุม “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00-17.00น. ภายใต้ “โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง” สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จากเหตุการณ์ภัยพิบัต…

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นำกำลังนักศึกษาวิชาทหาร 50นายเข้าร่วมพาเหรด Walk for Peace และตั้งกองเกียรติยศเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ในวันสันติภาพโลก

สภาสหพันธ์ผู้รักษาสั…

สสว. แถลงความสำเร็จการผลักดันสิทธิประโยชน์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ พร้อมหนุนใช้ตรา “SME ชัวร์”

สำนักงานส่งเสริมวิสา…

ข่าวเด่น