หมวดหมู่: ราชการ-กรม-กระทรวง-สมาคม

“สมาคมผู้ปกครองฯเทคนิคมีนบุรีเอาจริง : พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะสมรรถนะสูง”

“สมาคมผู้ปกครอ…

สมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ขวัญดาว” (Kwandao ) ชูศักยภาพแม่บ้านตำรวจผ่านงานหัตถกรรม สู่ร้านปันรักษ์ สร้างอาชีพเสริมให้ครอบครัวตำรวจแบบยั่งยืน

งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ …

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ภายใต้การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ …

“สำนักงานพาณิชย์อุทัยธานี จัดงาน ของดี วิถีอุทัย มนตร์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ชูสินค้าเด่น หวังกระตุ้นยอดขายแก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน”

การจัดงานแสดงและจำหน…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงไม่ทอดทิ้งสหกรณ์ในโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร (ASPL)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ…

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 2 เมษายน เวลา…

วธ. จัดบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 141 รูป/คน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 31 มีนาคม 256…

กองทุนหมู่บ้านฯ ฟังทางนี้ ! “อนุชา” ชี้ช่องทางทำเงิน สร้างอาชีพ ให้พี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ผ่านโครงการโคล้านครอบครัว

นาย อนุชา นาคาศัย รั…

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงานเทิดพระเกียรติฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรไทย ในงานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ 1 – 3 เมษายนนี้

วันที่ 1 เมษายน 2566…

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “TIJ COMMON GROUND” นำเสนอเนื้อหาหลากมิติ มุ่งดึงประชาชนจุดประเด็น “ความยุติธรรม”

สถาบันเพื่อการยุติธร…

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงกรณีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดระเบียบการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ เมื่ออายุครบ 60 ปี หวังให้คนรุ่นต่อไปเข้ามาสืบทอดบริหารงานสหกรณ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ…

ศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปลุกพลังบวกขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “คนดี องค์กรดี มีสุขภาวะ”ที่อิสาน 

ศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ…

ครบรอบ 70 ปี บนเส้นชีวิตการเดินทาง “วิกรม กรมดิษฐ์” จะมอบทรัพย์สินให้สังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ครบรอบ 70  ปี “วิกรม…