Category: การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ประพัทธ์ลงใต้เปิดการอบรมเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

เช้าวันนี้ (13 กุมภา…

คุณหญิงกัลยา จับมือรัฐ-เอกชน-ประชาสังคม ลงนาม MOU 8 ฝ่าย เร่งเครื่องขยายเครือข่าย พัฒนาองค์ความ รู้การจัดการน้ำสู่ชุมชน ตั้งเป้าเด็กจบมาต้องมีงานทำ

(ศูนย์บริการสาธารณสุ…

บพค. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพ…

ม.เกริก เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาภาษาจีน-อาเซียน มุ่งเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมจีน ประเทศมหาอำนาจของโลก

ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์…

วช. จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” ยิ่งใหญ่ โชว์สิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ประชัน กว่า 1,000 ผลงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพ…

สช.ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนจัดงาน “ วันการศึกษาเอกชน ปี 2566 ” หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ …

เกษตรฯ จับมือ อว. คิกออฟ “โครงการ Agri-Map” ต่อยอดการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเกษตร หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายประยูร อินสกุล ปล…

ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม ร่วมกับ FWD ประกันชีวิต ประกาศผู้ชนะโครงการประกวด ไวรัลวิดีโอ (Viral VDO) ระดับมหาวิทยาลัย University Viral VDO IDEA Competition 2022 กับโจทย์ “Celebrate living: ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่…ในแบบที่เป็นตัวเอง” พร้อมมอบรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ณ โรงภาพยนตร์ Enigma The Shadow Screen ชั้น 6 สยามพารากอน

นายสง่า ฉัตรชัยรุ่งเ…

ข่าวเด่น