Category: ข่าว

สกสว.ชูแผนการวิจัย การท่องเที่ยวหลังโควิด-19 เน้นผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ด้วยอนาคตภาพ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุ…

อพวช. ขอเชิญร่วมการประกวดแข่งขัน “Sing a Science : ร้อง…ให้ได้เรื่อง” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

องค์การพิพิธภัณฑ์วิท…

“ดีพร้อม” หนุนเอสเอ็มอีไทยเข้าแพล็ตฟอร์ม MiT ผลักดันใช้สินค้าไทยในโครงการรัฐ-เมกะโปรเจคต์

  “ดีพร้อม” เตรียมยก…

นิสสัน ส่งมอบ นิสสัน เทอร์ร่า ใหม่ และนิสสัน นาวารา ใหม่ สนับสนุนเครือข่าย FOOD FOR FIGHTERS จัดส่งข้าวกล่องแทนความห่วงใย

นายชยภัค ลายสุวรรณ ผ…

สกสว. รับลูกกฎหมาย “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” เตรียมจัดหารือหน่วยงานในระบบ ววน. หลังรัฐสภาเห็นชอบประกาศใช้กฎหมาย ด้วยคะแนน 494 เสียง

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้ว…

ข่าวเด่น