Category: ราชการ-กรม-กระทรวง-สมาคม

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานเกษตรวิถีใหม่ งัดกระแสไม้ด่าง สร้างรายได้ในยุค New normal

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉ…

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน (On Site) โรงเรียนเอกชนมุ่งสร้างความมั่นใจให้นักเรียน ผู้ปกครอง

วันนี้ (1 พฤศจิกายน …

อว.มอบ “นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน” รับมือเปิดประเทศ หวังผลต่อยอดเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก…

สมาคมการค้าปุ๋ยฯ (TFAS) แจง “โครงการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตร ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์และ สถานการณ์ราคา และตลาดปุ๋ยเคมี 2564“

นายกองเอก เปล่งศักดิ…

น้ำเหนือเจ้าพระยา-ป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลระดับน้ำตอนล่างทยอยลดลง 10-56 ซม.ตามลำดับ

ปริมาณน้ำในพื้นที่ตอ…

คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

วันที่ 30 ตุลาคม 256…

สกสว.จัดประชุมร่วม PMU เตรียมผลักดันแผนงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้น นวัตกรรมพร้อมใช้ ขยายผลเชิงพาณิชย์

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตรา…

ชป. ลุย…โครงการคลองระบายน้ำหลาก ป่าสัก-อ่าวไทย แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

นายเฉลิมเกียรติ คงวิ…

สกสว. จับมือ บพข. เปิดเวทีระดมสมอง ยกระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

วันนี้ (27 ตุลาคม 25…

นักวิจัย ประเมินน้ำท่วมกระทบนาข้าว 3.5 ล้านไร่ แต่คาดการณ์ปีหน้าน้ำอาจน้อย

สำนักงานการวิจัยแห่ง…

วช.หนุนคิดค้น “รถยนต์สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ -คนพิการ”

สำนักงานการวิจัยแห่ง…

ชป.ลงพื้นที่สำรวจแผนขุดคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 เพิ่มศักยภาพจัดการน้ำยั่งยืนลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแก้ปัญหาภัยพิบัติ

กรมชลประทาน ลงพื้นที…