นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งมอบบนโยบายแนวทางในการดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การประชุมวิชาการทางการแพทย์ มหกรรมกัญชาและกัญชง และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคเอกชน สร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่น