นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565” ณเวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยการจัดงานดังกล่าว จังหวัดชุมพรได้ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีการแต่งกายแบบไทยด้วยชุดผ้าไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรองคุณภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว

       ทั้งนี้นายธนา กล่าวว่า จังหวัดชุมพรถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของไม้ผลหลากหลายชนิด ซึ่งไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียนและมังคุด ปัจจุบันจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ โดยในปี 2564 มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 246,580 ไร่ ผลผลิตรวม 343,900 ตันและเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ที่มากที่สุดของภาคใต้ นอกจากนี้การผลิตภาคเกษตรยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิตทุเรียน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มูลค่าถึง 42,634,600 บาท

       ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดไม้ผลอาจประสบปัญหาการแข่งขันที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น การควบคุมตรวจสอบสินค้าให้มีคุณภาพปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงกระจุกตัว รวมทั้งปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค กระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ในผลไม้ของจังหวัดชุมพร สำหรับเกษตรกรชาวสวน ผู้ประกอบการ โรงคัดบรรจุผลไม้และผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ และตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมพร โดยเฉพาะทุเรียน

       “หากจังหวัดชุมพรมีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ไม้ผลคุณภาพดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อทุเรียนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของผู้บริโภค ทุเรียนชุมพรจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชุมพร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ด้านระบบตลาดนำการผลิต การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม อยากขอความร่วมมือให้เกษตรกร หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพดี เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและกระตุ้นให้เกษตรกรรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป” นายธนา กล่าว

  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลไม้ ทุเรียน กระท่อม กัญชา และไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร การประกวดทุเรียนแห่งประเทศไทย การเดินแบบผ้าไทย ขบวนรถผลไม้ตระการตา การประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ การประกวด Miss durian chumphon ประกวดธิดาผลไม้แต่ละอำเภอ กิจกรรมชมสวน ชิมทุเรียน เมืองชุมพรการเจรจาการค้าผลไม้ การจัดมวยไทย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *