นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น โดยมีนายเรียวจิ ซากาโมโตะ  (Mr. RYOJI SAKAMOTO, Executive Director of JAEC) ผู้แทนสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายเรียวซุเกะ โอกาวะ (Mr. RYOSUKE OGAWA, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries หรือ MAFF)  ปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 

โดยนายประยูรกล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้ครบรอบ 136 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต รวมถึงความร่วมมือด้านการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2526 จึงถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น อย่างยาวนานกว่า 40 ปี และมีผู้ผ่านการฝึกงานมาแล้วกว่า 662 คน

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเกษตรของไทยได้ไปเรียนรู้ในลักษณะการฝึกงานในฟาร์ม (On the Job Training) กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 11 เดือน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการทำการเกษตรในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดการฟาร์ม การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การทำการตลาด และการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมความเข้าใจอันดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเกษตรกรญี่ปุ่นกับเยาวชนเกษตรไทย เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนาการดำเนินอาชีพเกษตรกรของตนในอนาคต รวมทั้งการเป็น Young Smart Farmer ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ อย่างกว้างขวางในลักษณะภาคีเครือข่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยโดยรวม  

“ขอขอบคุณ ทาง JAEC ครอบครัวเกษตรกรชาวญี่ปุ่น และ MAFF เป็นอย่างสูงที่มอบโอกาสและสนับสนุนผู้นำเยาวชนเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย สำหรับการหารือในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป” ปลัดเกษตรฯ กล่าว

นอกจากนี้ ปลัดเกษตรฯ ยังได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 และการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์สินค้าผัก” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น รวมกว่า 50 คนด้วย

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่น