วันที่ 19 มกราคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธุ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดลำพูน DOAE Learning Center เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ทั้ง 8 อำเภอเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดลำพูน DOAE Learning Center เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 5 สถานีได้แก่ 1. สถานีเรียนรู้การจัดการไม้ผลแบบผสมผสาน 2. สถานีเรียนรู้การผลิตพืช สมุนไพร และพืชผักสวนครัว 3. สถานีเรียนรู้การขยายพันธุ์แหนแดง และพันธุ์พืชพันธุ์ดี 4. สถานีเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก และวัสดุปลูก และ 5. สถานีเรียนรู้สวนผักคนเมือง โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการเกษตร ได้มาเรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และปรับใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ได้

ด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว เห็นได้ว่าทุกสถานีเรียนรู้มีความสำคัญ และสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับสถานการณ์ทางด้านการเกษตรในปัจจุบันแก่ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถนำเอาองค์ความรู้แต่ละสถานีไปปรับใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบัน เช่น การใช้แหนแดง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี การผลิตปุ๋ยหมักแบบเร่งการย่อยสลาย เพื่อสามารถนำไปใช้และช่วยให้ดินมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในช่วงที่ปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงขึ้น รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัว สวนผักคนเมืองเพื่อบริโภคในครัวเรือน ช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก ลดรายจ่ายในครัวเรือน ได้อีกด้วย

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่น